Gdzie znajdą zastosowanie rury przepustowe?

Rury stalowe mogą być wykorzystywane na wiele różnych sposobów. Na ogół używa się ich jako elementów przeznaczonych do przesyłania substancji ciekłych lub gazowych, a niekiedy są stosowane przy transportowaniu materiałów sypkich. Dzięki swojej wysokiej wytrzymałości na siły działające z różnych kierunków nadają się też znakomicie do budowy maszyn i urządzeń poddawanych wysokim obciążeniom, a także rozmaitych konstrukcji. Właściwości związane ze szczelnością w połączeniu z odpornością na nacisk i warunki zewnętrzne sprawiają, że równie chętnie są używane jako rury przepustowe. Przekonajmy się, gdzie będą potrzebne w takiej roli.

Przepusty do infrastruktury podziemnej

Przepusty rurowe sprawdzają się znakomicie jako sposób na ochronę infrastruktury podziemnej – kabli energetycznych, telekomunikacyjnych czy sterujących rozmaitymi urządzeniami. Nierzadko chronią też rurociągi – kanalizacyjne, wodociągowe bądź gazowe. Rury stalowe mogą być również bezpośrednio wykorzystywane do wykonywania przepustów przez wiercenia kierowane lub przeciski hydrauliczne. Podłączane do specjalnych głowic wyznaczają wówczas trasę przyszłego rurociągu. Są instalowane w rozmaitych obiektach inżynieryjnych – korpusach dróg, wiaduktach, wałach ziemnych, a także betonowych albo żelbetowych wieńcach. Poza typowymi rurami gładkimi używane są też rury z blachy falistej o większych średnicach. Są one stosowane do ochrony całych pakietów instalacji, a także stosowane przy odwodnieniach i przejściach dla małych zwierząt budowanych przy drogach ekspresowych i autostradach.

Przejścia przez przegrody

Rury przepustowe to sposób na przeprowadzenie rozmaitych instalacji przez przegrody budowlane. Sprawdzą się jako osłona kabli i sieci przesyłających ciecze albo gazy. W przypadku mniej wymagającej infrastruktury mogą być pozbawione dodatkowego wyposażenia, jednak często używa się ich w połączeniu z flanszą ułatwiającą mocowanie do przegrody np. przy wykorzystaniu śrub lub kołków. W przypadku przegród stalowych stosuje się też przepusty do wspawania.

Galeria
rury
Certyfikaty
IMG-0009 t
Szybki kontakt
Prezes:
Tomasz Bąk
+48 501 31 29 62
E-mail: stalmat@poczta.fm