Jakie są podstawowe rodzaje rur osłonowych?

Budowa infrastruktury przesyłowej wymaga korzystania z odpowiedniego sprzętu oraz materiałów. Podstawowym elementem każdej instalacji są rury ciśnieniowe służące do przesyłania poszczególnych mediów – cieczy albo gazów – lub kable teleinformatyczne bądź energetyczne. W wielu przypadkach ich ułożenie łączy się z zastosowaniem właściwej rury osłonowej. Przekonajmy się, dlaczego będą one potrzebne i sprawdźmy, jak mogą być wykonane.

Dlaczego rury osłonowe są niezbędne?

Instalacje podziemne są wykonywane bardzo często, ponieważ pozwalają na poczynienie znacznych oszczędności, jeśli chodzi o koszt budowy infrastruktury oraz jej oddziaływanie na otoczenie, a także ryzyko zniszczenia przez czynniki pogodowe np. silny wiatr. Dotyczy to zarówno linii energetycznych, jak i rurociągów. Wszystkie systemy ułożone bezpośrednio w podłożu są jednak narażone na działanie czynników zewnętrznych związanych z naporem gruntu, wilgocią i wodą gruntową, a także jego zamarzaniem czy przemieszczeniami powodowanymi różnymi naciskami. Sposobem na wydłużenie żywotności ułożonych rur ciśnieniowych jest zastosowanie rur osłonowych, które przejmują na siebie wpływ wszelkiego rodzaju sił i substancji, chroniąc nie tylko sam rurociąg, ale też np. użytą na nim izolację termiczną.

Jak wytwarza się rury osłonowe?

Rury osłonowe mogą powstawać w różnych technologiach, jednak najczęściej wytwarza się je ze zgrzewanych albo spawanych taśm stalowych. W zależności od średnicy i przeznaczenia mogą one być tworzone przez zaginanie wstęgi blachy wzdłuż jej długości albo w płaszczyźnie położonej do niej ukośnie. Pierwsza opcja jest stosowana z reguły przy mniejszych średnicach, a druga przy większych. Po procesie walcowania na zimno i odpowiedniego formowania, brzegi taśm są następnie zgrzewane lub spawane. Jeżeli blacha była zabezpieczona antykorozyjnie powłoką z cynku, dodatkowym elementem będzie napylanie go na powstały szew. Warto pamiętać, że rury osłonowe mogą chronić więcej niż jedną nitkę rurociągu z rur ciśnieniowych. Często są też układane wyłączenie w wybranych miejscach – np. przy przejściu pod drogą czy fundamentami budynku.

Galeria
rury
Certyfikaty
IMG-0009 t
Szybki kontakt
Prezes:
Tomasz Bąk
+48 501 31 29 62
E-mail: stalmat@poczta.fm