Rodzaje rur stalowych

Rury to elementy bardzo dużej liczby rozmaitych instalacji. Są stosowane zarówno do transportowania cieczy, jak i gazów, a w wielu przypadkach również materiałów sypkich. Wykorzystuje się je zarówno w instalacjach doprowadzających do domów różnego rodzaju media, m.in. wodę lub gaz, jak i w instalacjach przemysłowych. Rury są produkowane z rozmaitych tworzyw sztucznych, a także ze stali. Rury stalowe są wybierane do zastosowań, w których mamy do czynienia ze zwiększonym ciśnieniem, dużym przepływem lub wysoką temperaturą. Przyjrzyjmy się temu, jakie rodzaje rur są najczęściej wykorzystywane i do czego służą.

Rury stalowe różnią się od siebie wieloma cechami, począwszy od średnicy lub przeznaczenia, aż po rodzaj stali, z jakiej są zrobione. Istnieje również wiele metod produkcji pozwalających na stworzenie rur o parametrach odpowiadających potrzebom różnych zastosowań. Biorąc pod uwagę proces technologiczny użyty do wytworzenia rur, możemy mówić o rurach szwowych lub bezszwowych.

Rury bezszwowe

Rury bezszwowe są produkowane z jednolitego kawałka metalu. W ramach procesu technologicznego jest on formowany w określony kształt, dając pusty w środku walec o wybranej długości, średnicy oraz grubości ścianek. Rury bezszwowe mogą być produkowane metodą na gorąco lub na zimno.

W tym pierwszym przypadku rozgrzany dla uplastycznienia kawałek metalu jest odpowiednio kalibrowany, wykonuje się w nim otwór, po czym poddaje walcowaniu w celu otrzymania ścianek o odpowiedniej grubości. Po zakończeniu procesu powstała rura jest studzona i cięta na kawałki o określonej długości.

W metodzie na zimno korzysta się z tzw. ciągnięcia lub walcowania. Wstępnie przygotowana rura o większych niż potrzebne wymiarach jest poddawana działaniu walców zmniejszających stopniowo grubość jej ścianek i średnicę albo przeciągana przez specjalne pierścienie o mniejszej średnicy. Metody kształtowania na zimno są wykorzystywane do produkcji rur o mniejszych średnicach i niewielkich grubościach ścianek.

Rury ze szwem

Rury ze szwem są wykonywane dzięki spawaniu albo zgrzewaniu cienkich blach stalowych. Istnieją dwa podstawowe sposoby produkcji rur tego rodzaju. Rury mogą być wykonywane przez wykonanie szwu podłużnego, który biegnie wzdłuż całej rury równolegle do jej długości. Innym sposobem jest zawijanie stalowej taśmy spiralnie i spawanie lub zgrzewanie jej boków. Szew wzdłużny jest zwykle wykonywany przy produkcji rur o niewielkich średnicach, natomiast szew spiralny przy większych, choć zdarzają się odstępstwa od tej zasady.

Galeria
rury
Certyfikaty
IMG-0009 t
Szybki kontakt
Prezes:
Tomasz Bąk
+48 501 31 29 62
E-mail: stalmat@poczta.fm