Co to są kominy przemysłowe?

Komin to jeden z elementów, który nieodłącznie kojarzy się z budynkami produkcyjnymi. Rzeczywiście, w czasach, gdy do napędu maszyn i urządzeń wykorzystywano energię pozyskiwaną z pary, otrzymywanej przy spalaniu węgla, kominy były nieodłącznym atrybutem każdej fabryki. Wraz z masowym przejściem na maszyny napędzane prądem elektrycznym kominy zaczęły znikać z krajobrazu. Dziś kominy przemysłowe są najczęściej wykorzystywane do urządzeń ciepłowniczych i przy instalacjach, w których do produkcji wykorzystuje się procesy technologiczne, gdzie ma miejsce emisja rozmaitych gazów. Przyjrzyjmy się bliżej współczesnym kominom przemysłowych.

Stalowe kominy przemysłowe

Montowane dziś kominy przemysłowe to najczęściej konstrukcje stalowe. Zwykle spotyka się kominy wolnostojące, kotwione do budynków lub wyposażone w odpowiednie wsporniki.

W przypadku kominów wolnostojących ich struktura pełni zarówno funkcję nośną, związaną z przenoszeniem obciążeń, jak techniczną, będąc wykorzystywana do transportu spalin. Są to tzw. kominy jednopowłokowe. Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku kominów dwupowłokowych. W takich konstrukcjach za przenoszenie obciążeń odpowiedzialny jest stalowy zewnętrzny trzon, zaś funkcję przewodu spalinowego pełni powłoka wewnętrzna. Takie rozwiązanie jest szczególnie przydatne, gdy charakter substancji, które wydostają się przez komin, wymaga zastosowania materiałów o podwyższonej odporności na niektóre czynniki chemiczne (np. wyjątkowo silne kwasy) lub fizyczne (np. bardzo wysoka temperatura).

Kominy ze wspornikami to na ogół rozwiązania korzystające z odciągów, kratownic lub podpór. Odciągi to najczęściej odpowiednio dobrane i zamocowane liny stalowe, które zapewniają właściwą sztywność i stabilność konstrukcji. W przypadku kominów kratownicowych za przenoszenie obciążeń związanych z ciężarem konstrukcji oraz naporem wiatru odpowiada dodatkowo wzniesiona konstrukcja stalowa. Ze względu na swoją geometrię jest ona bardzo wytrzymała stanowi też mocowanie dla całego potrzebnego w instalacji osprzętu. Podpory to różnego typu wsporniki mocowane do własnego fundamentu i przenoszące na niego część obciążeń.

Zastosowanie kominów przemysłowych

Kominy przemysłowe są najczęściej wykorzystywane w zastosowaniach ciepłowniczych. Służą do przekazywania do atmosfery gazów stanowiących uboczny produkt spalania, instalacji produkujących energię cieplną oraz prąd elektryczny. Poza kominami spalinowymi stosowane są instalacje do wyprowadzania różnego rodzaju gazów poprodukcyjnych lub pyłów. Bardzo często są stosowane w przemyśle chemicznym i przetwórczym.

Galeria
rury
Certyfikaty
IMG-0009 t
Szybki kontakt
Prezes:
Tomasz Bąk
+48 501 31 29 62
E-mail: stalmat@poczta.fm