Rura ciśnieniowa a osłonowa

Rury są wykorzystywane w bardzo dużej liczbie zastosowań. Najczęściej służą do przesyłu różnego typu cieczy i gazów. Buduje się z nich jednak także różnego rodzaju konstrukcje, wykorzystując ich wytrzymałą strukturę, pozwalającą na obniżenie wagi przy jednoczesnej bardzo dobrej wytrzymałości mechanicznej. Rury są też używane jako wzmocnienia i zabezpieczenia różnych instalacji i urządzeń. Wśród rozmaitych rodzajów rur dość często spotykamy się z rurami ciśnieniowymi i osłonowymi. Sprawdźmy, czym się charakteryzują oraz jakie są między nimi różnice.

 

Charakterystyka rur ciśnieniowych

Rury ciśnieniowe wykorzystuje się w rozmaitych instalacjach, w których znajdują się ciecze lub gazy pod zwiększonym ciśnieniem. W zależności od parametrów przesyłanego medium rury ciśnieniowe muszą się charakteryzować odpowiednią wytrzymałością.

Rury ciśnieniowe są wykonywane w różnych technologiach, w zależności od potrzebnego przekroju oraz wytrzymałości instalacji. Spotyka się rury ze szwem oraz rury bezszwowe. Rury ze szwem są wykonywane przez zwijanie i spawanie arkuszy blachy lub kawałków taśmy stalowej. W miejscach styku wykonuje się specjalne spawy. Tego typu rury mogą być używane zwłaszcza tam, gdzie są potrzebne większe przekroje rur.

Rury ciśnieniowe bezszwowe wytwarza się w procesie walcowania lub ciągnięcia. Rury walcowane są robione przez odpowiednie nagrzanie materiału, który jest następnie przebijany w celu wykonania otworu o odpowiedniej średnicy. Zewnętrzna część rury jest zaś walcowana na specjalnych urządzeniach aż do momentu, gdy ścianki osiągną wymaganą grubość. W przypadku ciągnienia materiał jest przeciągany przez otwór o określonej średnicy, co nadaje mu pożądane wymiary.

Rury ciśnieniowe mogą być zakańczane w różny sposób, w zależności od wymogów instalacji, w których mają być użyte. Końce mogą być przygotowane do spawania, gwintowane lub łączone za pomocą kołnierzy w przypadku instalacji znajdujących się pod szczególnie wysokim ciśnieniem.

 

Rury osłonowe

Rury osłonowe często mają nieco większą średnicę. Używa się ich do ochrony instalacji innego rodzaju. Zwykle układa się w nich właściwy rurociąg, np. z rur ciśnieniowych. Stosuje się je też do zabezpieczania infrastruktury kablowej. Rury osłonowe mogą też być używane jako rozmaite przepusty. Ze względu na duże średnice i niskie wymagania co do odporności na wysokie obciążenia rury osłonowe są wykonywane jako rury ze szwem.

Galeria
rury
Certyfikaty
IMG-0009 t
Szybki kontakt
Prezes:
Tomasz Bąk
+48 501 31 29 62
E-mail: stalmat@poczta.fm